Dân47.INFO - Trang Giải Trí Tổng Hợp

M

Gia Đình Là Số 1 - Phần 2 - HTV3

Minh Tri 09/08/2021 | 0 Nhận Xét | lượt xem |

Giới thiệu:

Gia đình là số một - Phần 2 là phần phim sitcom tiếp nối câu chuyện từ phần 1, với nội dung xoay quanh những mẩu chuyện nhỏ xảy ra từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong một gia đình truyền thống.

[id]Tập 1;https://ok.ru/video/728284465769|Tập 2;https://ok.ru/video/728287939177|Tập 3;https://ok.ru/video/728285973097|Tập 4;https://ok.ru/video/728286759529|Tập 5;https://ok.ru/video/728286038633|Tập 6;https://ok.ru/video/728285514345|Tập 7;https://ok.ru/video/728285842025|Tập 8;https://ok.ru/video/728288135785|Tập 9;https://ok.ru/video/728285907561|Tập 10;https://ok.ru/video/728288332393|Tập 11;https://ok.ru/video/728287611497|Tập 12;https://ok.ru/video/728287677033|Tập 13;https://ok.ru/video/728286890601|Tập 14;https://ok.ru/video/728287414889|Tập 15;https://ok.ru/video/728287545961|Tập 16;https://ok.ru/video/728286628457|Tập 17;https://ok.ru/video/728286104169|Tập 18;https://ok.ru/video/728287349353|Tập 19;https://ok.ru/video/728285448809|Tập 20;https://ok.ru/video/728286956137|Tập 21;https://ok.ru/video/728287021673|Tập 22;https://ok.ru/video/728285252201|Tập 23;https://ok.ru/video/728286366313|Tập 24;https://ok.ru/video/728288201321|Tập 25;https://ok.ru/video/728287742569|Tập 26;https://ok.ru/video/728287480425|Tập 27;https://ok.ru/video/728286300777|Tập 28;https://ok.ru/video/728287218281|Tập 29;https://ok.ru/video/728287283817|Tập 30;https://ok.ru/video/728286825065|Tập 31;https://ok.ru/video/728285710953|Tập 32;https://ok.ru/video/728287152745|Tập 33;https://ok.ru/video/728286235241|Tập 34;https://ok.ru/video/728287808105|Tập 35;https://ok.ru/video/728286169705|Tập 36;https://ok.ru/video/728285317737|Tập 37;https://ok.ru/video/728285645417|Tập 38;https://ok.ru/video/728288070249|Tập 39;https://ok.ru/video/728286497385|Tập 40;https://ok.ru/video/728288266857|Tập 41;https://ok.ru/video/728288004713|Tập 42;https://ok.ru/video/728286693993|Tập 43;https://ok.ru/video/728287087209|Tập 44;https://ok.ru/video/728285383273|Tập 45;https://ok.ru/video/728286431849|Tập 46;https://ok.ru/video/728288397929|Tập 47;https://ok.ru/video/728287873641|Tập 48;https://ok.ru/video/728286562921|Tập 49;https://ok.ru/video/728285579881|Tập 50;https://ok.ru/video/728285776489|Tập 51;https://ok.ru/video/728325163625|Tập 52;https://ok.ru/video/728323000937|Tập 53;https://ok.ru/video/728323590761|Tập 54;https://ok.ru/video/728324442729|Tập 55;https://ok.ru/video/728323983977|Tập 56;https://ok.ru/video/728322935401|Tập 57;https://ok.ru/video/728324901481|Tập 58;https://ok.ru/video/728323787369|Tập 59;https://ok.ru/video/728322411113|Tập 60;https://ok.ru/video/728322869865|Tập 61;https://ok.ru/video/728325491305|Tập 62;https://ok.ru/video/728323656297|Tập 63;https://ok.ru/video/728323918441|Tập 64;https://ok.ru/video/728323394153|Tập 65;https://ok.ru/video/728323459689|Tập 66;https://ok.ru/video/728323066473|Tập 67;https://ok.ru/video/728324704873|Tập 68;https://ok.ru/video/728325032553|Tập 69;https://ok.ru/video/728325425769|Tập 70;https://ok.ru/video/728323263081|Tập 71;https://ok.ru/video/728322804329|Tập 72;https://ok.ru/video/728323132009|Tập 73;https://ok.ru/video/728324508265|Tập 74;https://ok.ru/video/728323525225|Tập 75;https://ok.ru/video/728322476649|Tập 76;https://ok.ru/video/728324967017|Tập 77;https://ok.ru/video/728324835945|Tập 78;https://ok.ru/video/728324049513|Tập 79;https://ok.ru/video/728322607721|Tập 80;https://ok.ru/video/728322673257|Tập 81;https://ok.ru/video/728325360233|Tập 82;https://ok.ru/video/728323852905|Tập 83;https://ok.ru/video/728325556841|Tập 84;https://ok.ru/video/728324573801|Tập 85;https://ok.ru/video/728322542185|Tập 86;https://ok.ru/video/728324246121|Tập 87;https://ok.ru/video/728324639337|Tập 88;https://ok.ru/video/728322738793|Tập 89;https://ok.ru/video/728323328617|Tập 90;https://ok.ru/video/728325229161|Tập 91;https://ok.ru/video/728325294697|Tập 92;https://ok.ru/video/728324115049|Tập 93;https://ok.ru/video/728323197545|Tập 94;https://ok.ru/video/728325622377|Tập 95;https://ok.ru/video/728325098089|Tập 96;https://ok.ru/video/728324180585|Tập 97;https://ok.ru/video/728324770409|Tập 98;https://ok.ru/video/728323721833|Tập 99;https://ok.ru/video/728324311657|Tập 100;https://ok.ru/video/728324377193|Tập 101;https://ok.ru/video/728342465129|Tập 102;https://ok.ru/video/728342530665|Tập 103;https://ok.ru/video/728342071913|Tập 104;https://ok.ru/video/728342137449|Tập 105;https://ok.ru/video/728342202985|Tập 106;https://ok.ru/video/728342661737|Tập 107;https://ok.ru/video/728342858345|Tập 108;https://ok.ru/video/728342727273|Tập 109;https://ok.ru/video/728343120489|Tập 110;https://ok.ru/video/728343382633|Tập 111;https://ok.ru/video/728343513705|Tập 112;https://ok.ru/video/728342596201|Tập 113;https://ok.ru/video/728343251561|Tập 114;https://ok.ru/video/728343186025|Tập 115;https://ok.ru/video/728343579241|Tập 116;https://ok.ru/video/728342923881|Tập 117;https://ok.ru/video/728342006377|Tập 118;https://ok.ru/video/728342989417|Tập 119;https://ok.ru/video/728342792809|Tập 120;https://ok.ru/video/728343317097|Tập 121;https://ok.ru/video/728342399593|Tập 122;https://ok.ru/video/728342334057|Tập 123;https://ok.ru/video/728342268521|Tập 124;https://ok.ru/video/728343448169|Tập 125;https://ok.ru/video/728343054953|Tập 126(End);https://ok.ru/video/728341940841|Tập 1;https://www.dailymotion.com/video/x6ams5d|2;https://www.dailymotion.com/video/x6amsew| 3;https://www.dailymotion.com/video/x6ap40t|4;https://www.dailymotion.com/video/x6ap4jb| 5;https://www.dailymotion.com/video/x6ap4y5|6;https://www.dailymotion.com/video/x6arj92| 7;https://www.dailymotion.com/video/x6arkd4|8;https://www.dailymotion.com/video/x6arkjj|9;https://www.dailymotion.com/video/x6atule|10;https://www.dailymotion.com/video/x6atuu7|11;https://www.dailymotion.com/video/x6atv2p|12;https://www.dailymotion.com/video/x6avqw1|13;https://www.dailymotion.com/video/x6b5g2m|14;https://www.dailymotion.com/video/x6avrd2|15;https://www.dailymotion.com/video/x6axr2v|16;https://www.dailymotion.com/video/x6axrc4|17;https://www.dailymotion.com/video/x6axrtl|18;https://www.dailymotion.com/video/x6b0hkn|19;https://www.dailymotion.com/video/x6b0hpy|20;https://www.dailymotion.com/video/x6b0i45|21;https://www.dailymotion.com/video/x6b2w2o|22;https://www.dailymotion.com/video/x6b2w85|23;https://www.dailymotion.com/video/x6b2wcn|24;https://www.dailymotion.com/video/x6b5gqq|25;https://www.dailymotion.com/video/x6b5hwg|26;https://www.dailymotion.com/video/x6b8xch|27;https://www.dailymotion.com/video/x6b8xlb|28;https://www.dailymotion.com/video/x6b8xsj|29;https://www.dailymotion.com/video/x6bb4sc|30;https://www.dailymotion.com/video/x6bb526|31;https://www.dailymotion.com/video/x6bb5cm|32;https://www.dailymotion.com/video/x6bdmkl|33;https://www.dailymotion.com/video/x6bdmuj|34;https://www.dailymotion.com/video/x6bdn9r|35;https://www.dailymotion.com/video/x6bg6tt|36;https://www.dailymotion.com/video/x6bg703|37;https://www.dailymotion.com/video/x6bg76f|38;https://www.dailymotion.com/video/x6bimod|39;https://www.dailymotion.com/video/x6bimxn|40;https://www.dailymotion.com/video/x6bin7x|41;https://www.dailymotion.com/video/x6bkrku|42;https://www.dailymotion.com/video/x6bkrqv|43;https://www.dailymotion.com/video/x6bkrwg|44;https://www.dailymotion.com/video/x6bmqm2|45;https://www.dailymotion.com/video/x6bmqyj|46;https://www.dailymotion.com/video/x6bmr2k|47;https://www.dailymotion.com/video/x6bp3oh|48;https://www.dailymotion.com/video/x6bp3w6|49;https://www.dailymotion.com/video/x6bp3yz|50;https://www.dailymotion.com/video/x6brf1a|51;https://www.dailymotion.com/video/x6brfno|52;https://www.dailymotion.com/video/x6brgdq|53;https://www.dailymotion.com/video/x6bstsf|54;https://www.dailymotion.com/video/x6bstuj|55;https://www.dailymotion.com/video/x6bstw6|56;https://www.dailymotion.com/video/x6bucp7|57;https://www.dailymotion.com/video/x6bud2k|58;https://www.dailymotion.com/video/x6budub|59;https://www.dailymotion.com/video/x6by10e|60;https://www.dailymotion.com/video/x6by1jz|61;https://www.dailymotion.com/video/x6by1r5|62;https://www.dailymotion.com/video/x6c05gp|63 END;https://www.dailymotion.com/video/x6c05m7|[/id]


Đọc Thêm:

Gia đình là số một - Phần 2 là phần phim sitcom tiếp nối câu chuyện từ phần 1, với nội dung xoay quanh những mẩu chuyện nhỏ xảy ra từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong một gia đình truyền thống nơi mỗi thành viên đều có một cá tính và cách sống khác nhau nhưng lại sống chung cùng với nhau.
Sau thành công với thể đề cập là vang lừng của phần thứ 1 ra mắt hồi năm 2007, tựa phim sitcom với tên High Kick của điện ảnh Hàn Quốc nổi lên như 1 hiện tượng và tất nhiên khán fake luôn mong đợi vào các phần tiếp theo được lên sóng và khôngbuộc phải đợi quá lâu khi mà 3 năm sau Gia Đình Là Số một phần 2 phát hành. Bắt đầu chiếu từ năm 2009, phim kéo dài tới 2010 và được phát sóng trên đài MBC, High Kick 2: Through The Roof (2010) với thời lượng ít hơn phần đầu mang 126 tập, nó được chỉ đạo bởi đến 3 đạo diễn là Kim Byeong-Wook, Kim Young-Ki và Jo Chan-Ju.

Xin chào, mình là Minh Tri. Cảm ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Ghi rõ nguồn mình để dưới bài khi đăng lại trên website khác nhé. Thân!

THAM GIA BÌNH LUẬN

FB Comments
Blog Comments

0 nhận xét:

Xếp theo:

✰ Mọi bình luận sai Nội Quy sẽ bị xoá mà không cần báo trước.
✰ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
✰ Không chửi "đéo",không nói bậy, không quảng cmn cáo thông qua khung Comment.
✰ Không được tự ý tắt trang khi chưa xem hết
✰ Và còn nhiều lắm đợi Admin nghĩ ra thêm đã. Cảm ơn!Để comment hình ảnh,bạn bấm vào đây để úp ảnh lấy link, sau đó dán link ảnh vào khung comment.
Hỗ trợ định dạng: PNG,JPG,GIF...

Để chèn biểu tượng cảm xúc,bạn gõ ký tự tương ứng, hoặc copy mã bên cạnh các icon và dán vào khung comment để hiển thị.
CLICK ĐỂ XEM TẤT CẢ ICON

:))
=))
:(
:D
:v
;))
>:)
:((
(y)
<3

Tin Nhắn

Lưu ý: Nếu như trong quá trình xem bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm,bài viết mất hình ảnh hay là không truy cập vào được một trang nào đó... thì bạn vui lòng comment ở dưới bài viết hoặc nhấn vào liên kết hộp thư và báo lại để mình sửa nhé. Thanks!

HỘP THƯ BÁO LỖI

Tắt

Liên Hệ Quảng Cáo

Địa chỉ: Buôn Ma Thuột, Daklak - Việt Nam

Email: tuthantuta@gmail.com

Điện thoại: 0946.513.7xx

Facebook: Minh Tri

Thoát

Hướng Dẫn

- Để xem video bạn chọn server tương ứng,sv playlist Youtube bạn nhấn nút menu trên video để chọn tập.

đóng